Funkcjonariusze z placówki SG w Legnicy zatrzymali pięciu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju był nielegalny. Migranci wpadli w ręce policjantów na parkingu przy jednej z dróg powiatu legnickiego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli od legnickich policjantów pięciu obywateli Syrii (w wieku od 23 do 39 lat), którzy jak się okazało przebywali w Polsce bez ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że korzystając z tzw. szlaku bałkańskiego dotarli na Słowację, skąd zamierzali dostać się do Niemiec. Przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, gdzie zakończyła się ich podróż. Funkcjonariusze SG znaleźli przy Syryjczykach słowackie dokumenty pobytowe, które potwierdzały ich legalny pobyt u naszych południowych sąsiadów. Cudzoziemcy zostali zatrzymani i przekazani w ramach readmisji słowackiej policji.

Inf. prasowa: Nadodrzański Oddział SG