Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym zakłócania postępowań przetargowych na sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia na terenie kraju.

Zatrzymani to pracownicy placówek służby zdrowia, w tym naczelna pielęgniarka w powiatowym centrum medycznym, p.o. kierownika filii stacji pogotowania ratunkowego oraz pracownik w dziale zamówień stacji pogotowia ratunkowego. Prokurator przedstawił im zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, utrudniania przetargów publicznych oraz składania fałszywego oświadczenia.

W stosunku do całej trójki zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu wykonywania czynności związanych z przetargami publicznymi.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, iż jeden z podejrzanych - przedstawiciel firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia, posiadając szerokie znajomości wśród osób zajmujących się przetargami w placówkach medycznych na terenie kraju, wchodził z nimi w nieformalne porozumienie. Jeszcze przed ogłoszeniem przetargów osoby zatrudnione w podmiotach medycznych przekazywały mu informacje o ich planowaniu, po czym uzgadniały z nim specyfikacje istotnych warunków zamówienia w taki sposób, by warunki te spełniał w największym stopniu sprzęt firmy, którą reprezentował.

W śledztwie zarzuty do tej pory usłyszało dziewięć osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Informacja prasowa, Prokuratura Krajowa