Na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach karuzeli podatkowej.

Członkowie grupy dokonywali uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczając w tym celu nieprawdę w dokumentach oraz podejmując czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości oraz zarzut wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT, które następnie ujmowane były  w ewidencjach księgowych, czym doprowadzono do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 25 211 000 złotych.

Na wniosek prokuratora podejrzani zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Grożą im kary do 15 lat pozbawienia wolności.

Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT, a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało 83 osoby. Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

Inf. prasowa PK