Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziewiętnastu osobom, którym zarzucono szereg oszustw podatkowych związanych z nabywaniem fikcyjnych faktur.

Jak ustalono, mechanizm popełniania oszustw podatkowych związanych z fikcyjnym wystawieniem faktur i ogłoszeniami typu „dam koszty” polegał na publikowaniu na lokalnych internetowych portalach ogłoszeniowych i zakładanych w tym celu domenach internetowych oraz w mailach wysyłanych do wytypowanych grup odbiorców, ofert sprzedaży podrobionych faktur VAT, w celu wykorzystania tych dokumentów w źle rozumianej tzw. optymalizacji podatkowej.                                         

Osoby zainteresowane zakupem podrobionych faktur VAT, korzystając ze wskazówek wynikających z tych ofert, były przekierowywane do domen głównych, w szczególności damvat.ru i mniejszy.com, gdzie przy użyciu bramki kontaktowej zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT. W odpowiedzi na zgłoszenie przekazywany im był adres email oraz numer telefonu kontaktowego, pod którymi prowadzono dalszą korespondencję i rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów takich jak oczekiwana treść faktury, sposób jej przekazania i koszt jej uzyskania.

Następnie, nabywcy fikcyjnych faktur dokonywali płatności prowizji z tytułu ich wystawienia na rachunki bankowe należące do osób pośredniczących w przekazywaniu pieniędzy. Znaczna część środków pieniężnych stanowiących korzyści z przestępstwa była z tych rachunków transferowana za granicę na konta cypryjskie i tureckie, a następnie wypłacana w tamtejszych bankomatach lub przeznaczana na zakup walut wirtualnych.                           

Grupa przestępcza, której działalność ujawniono, wskazywała w fakturach VAT jako wystawców dane podmiotowe i adresowe 65 polskich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, których reprezentanci nie mieli świadomości tego, że dochodzi do wystawienia tych dokumentów.

W następstwie przestępczego procederu sprawcy spowodowali uszczuplenie należności publicznoprawnych dużej wartości, w tym podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad jedenaście milionów złotych, podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie blisko sześciu milionów złotych, podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie niemal trzech milionów złotych.

Inf. prasowa, Prokuratura Krajowa