Eksperci z dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w spółce z branży rachunkowo-księgowej. Spółka wypłaciła na rzecz podmiotu zarejestrowanego na Cyprze dywidendę na ponad jedenaście milionów złotych.

KAS ujawniła, że firma jako płatnik nie potrąciła i nie wpłaciła do budżetu państwa należnego podatku. Cypryjski podmiot pełnił rolę „firmy fasadowej”. Spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności, a udziałowcami byli obywatele Polski.

Formalni członkowie organu zarządzającego cypryjskim podmiotem figurowali w ponad 150 innych podmiotach gospodarczych zarejestrowanych na Cyprze. Firma była zarządzana z Polski, wyłącznie przez pełnomocników. Dla zachowania pozorów legalności, wskazywano cypryjski adres pocztowy.

Eksperci ustalili, że spółka została powołana w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.

Skontrolowana spółka, która wypłaciła dywidendy akcjonariuszowi z Cypru, skorygowała deklaracje podatkowe CIT i zobowiązała się wpłacić ponad dwa miliony złotych zaległego podatku.