We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można zapłacić podatek PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu oraz VAT-14), opłatę od sprzedaży alkoholu i opłatę od środków spożywczych.

Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

Podatnicy nie ponoszą żadnych opłat za dokonanie płatności za pośrednictwem terminala płatniczego.